Giấy thấm dầu mỡ WYPALL L30 POP-UP Wiper

  • Kích thước (cm)42.00 x 43.40
  • Số lượng mỗi thùng10 gói
  • Số lượng mỗi gói100 tờ
  • MàuNâu