Khăn giấy lau phòng sạch Kimtech Science Kimwipers 1 lớp

Mã sản phẩm Kimberly-Clark 34120
Nhãn hiệu Kimtech *
Màu Không áp dụng
Vật chất Mô 1 lớp
Phong cách Hộp bật lên *
Ply 1
Chất thải sau tiêu dùng 1
Đặt lên 30/280
Đơn vị đo số lượng 280 Đơn vị / Hộp
Đơn vị / Case 30 Hộp / thùng
Số lượng / Case 8400 Đơn vị / trường hợp