Khăn giấy lau ướt chuyên dụng kimtech WETTASK (mã 06001)

WetTask, khăn giấy lau mang lai khả năng kiểm soát việc sử dụng dung môi/chất tấy uế và chi phí vệ sinh tốt hơn.