Khăn lau sạch chuyên dụng MICROFIBRE (mã 83620)

Khăn lau sạch Microfibre được chế tạo cho các chuyên gia vệ sinh sử dụng. Có thể tái sử dụng nhiều lần và giặt được 300 lần mà không hề ảnh hưởng đến hiệu suất.