Khẩu trang bảo hộ C280V

Kích thước: 53 x 41 x 37 mm

Khối lượng: 15,6 g/PCs

Khuôn mặt liên hệ với con dấu: trang bị

Van nâng: được trang bị

Đóng gói: 10pcs/hộp