Khẩu trang bảo hộ C380V

Kích thước: 53 x 41 x 37 mm

Khối lượng: 17,8 g/PCs

Đóng gói: 10pcs/hộp

Sản xuất tại Hàn Quốc