Khẩu trang bảo hộ C450V

Kích thước: 53 x 41 x 38 mm

Đóng gói: 10pcs/hộp

Made tại Hàn Quốc