Tấm thấm hóa chất CA7530

Spec : Chemical Absorbent cotton , 25cm x 40cm x 5mm
Ứng dụng : thấm hút chất lỏng , nước , hoá chất , dung môi…
Định lượng thấm hút x8 lần trọng lượng tấm thấm