Các chức năng của máy đo khoảng cách GLM 40.

Đo chiều dài và cộng dồn kết quả

Sử dụng nút func của máy đo khoảng cách GLM 40 chuyển sang chế độ Length để sử dụng chức năng đo chiều dài và cộng dồn kết quả.

Máy đo khoảng cách laser GLM 40

Đặt máy ở điểm cần lấy mốc, sử dụng nút tam giác màu đỏ để lấy kết quả. Tiếp tục ấn nút + hoặc – để cộng dồn hoặc trừ đi để cho ra kết quả mình cần.

Máy đo khoảng cách GLM 40

Ngoài ra máy có khả năng lưu được 10 kết quả phục vụ công việc đo liên tục, sử dụng nút func chuyển về chế độ có hiển thị M 10 và nút + và – để xem lại các kết quả đã đo trước đấy.

Máy đo laser GLM 40

Đo diện tích và thể tích

Tiếp tục sử dụng nút func chuyển sang chế độ có hình chữ nhật và hình khối lập phương để đo diện tích và thể tích.

Máy đo khoảng cách GLM 40 Professional

Sau khi đo chiều ngang và chiều dọc của vật thể cần đo máy sẽ ngay lập tức cho kết quả diện tích của vật thể, tương tự sau khi đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của vật thể máy sẽ cho kết quả là thể tích của vật thể

Đo Pi-ta-go

Chức năng này rất tiện lợi cho việc đo chiều cao hoặc chiều dài của vật thể mà không có điểm chặn.

Máy đo laser GLM 40 Professional

Sử dụng nút func chuyển sang chế độ đo pi-ta-go. Giữ máy đo khoảng cách GLM 40 ở vị trí cố định, sử dụng nút tam giác màu đỏ để đo 2 cạnh của hình tam giác vuông để có kết quả chiều cao của vật thể.